Lloyd Checks Sana G & Insults G Biz + Reflects on Nipsey + Irv Gotti Story | Ep. 115

Lloyd Checks Sana G & Insults G Biz + Reflects on Nipsey + Irv Gotti Story | Ep. 115